مدیرکل تحول و نوسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به مازندران؛

وزارت فرهنگ و ارشاد از طرح‌های عمرانی فرهنگی هنری مازندران حمایت خواهد کرد

حرف آنلاین: مدیرکل تحول و نوسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت‌های این وزارتخانه برای تکمیل طرح‌های عمرانی فرهنگی هنری مازندران خبر داد.

محمد محمدی در در بازدید از طرح‌های عمرانی فرهنگی هنری مازندران که هفته گذشته در شهرستان‌های تنکابن ، چالوس و آمل انجام شد، اظهار کرد: تعامل‌های لازم برای تسریع طرح‌های عمرانی با مسئولین شهری و پیمانکاران انجام شد.

همچنین مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران گفت: پیگیری تکمیل طرح‌های عمرانی فرهنگی هنری استان با جدیت انجام خواهد شد.

گفتنی است؛ محمد محمدی مدیر کل تحول و نوسازی ، حسین جوادی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران ، محمد رضا برکت رئیس اداره نظارت بر پروژه‌های طرح های عمرانی ، علی توانایی مشاور اداره نظارت بر پروژه‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه علی امینی سرپرست معاونت توسعه و منابع و محمدرضا جلیلی مسئول واحد حقوق این اداره کل از طرح های عمرانی فرهنگی هنری در حال ساخت استان بازدید کردند.