ضرورت حمایت بانکها از تشکل های کشاورزی

کشاورزی|حسن عنایتی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در دیدار تشکل‌های بخش کشاورزی با استاندار مازندران حمایت بانک‌ها و توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی را نیاز ضروری این حوزه اعلام کرد.

کشاورزی|حسن عنایتی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در دیدار تشکل‌های بخش کشاورزی با استاندار مازندران حمایت بانک‌ها و توانمندسازی تشکل‌های بخش کشاورزی را نیاز ضروری این حوزه اعلام کرد.