ضرورت جلوگیری از قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت : در جلسه جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی درخصوص دو موضوع مشکلات ایجاد شده ناشی از کمبود سوخت جهت تولید برق در نیروگاهها و جلوگیری از قطعی برق واحدهای تولیدی- صنعتی- کشاورزی اتخاذ تصمیم و مقرر شداز قطع ناگهانی برق این واحدهاکه موجب خسارت و وقفه در […]

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت : در جلسه جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی درخصوص دو موضوع مشکلات ایجاد شده ناشی از کمبود سوخت جهت تولید برق در نیروگاهها و جلوگیری از قطعی برق واحدهای تولیدی- صنعتی- کشاورزی اتخاذ تصمیم و مقرر شداز قطع ناگهانی برق این واحدهاکه موجب خسارت و وقفه در تولید میگردد اجتناب و خوداری گردد. ‎

جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی با حضور اعضا و به ریاست حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در محل سالن شماره یک استانداری برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص دو موضوع مشکلات ایجاد شده ناشی از کمبود سوخت جهت تولید برق در نیروگاهها و جلوگیری از قطعی برق واحدهای تولیدی- صتعتی- کشاورزی باستناد ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اتخاذ تصمیم و مقرر شداز قطع ناگهانی برق این واحدها(که موجب خسارت و وقفه در تولید میگردد) اجتناب و خوداری گردد و حداقل ۲۴ ساعت قبل ازقطع برق به اطلاع صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی برسد.

همچنین درخصوص مشکلات ناشی از وقفی بودن بخشی از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان مازندران وفاقدسند مالکیت بودن این مجموعه ها بررسی و اتخاذ تصمیم شد.