صدور مجوز ۳ روزه جوار کارگاهی و بین کارگاهی در مازندران

موافقت اصولی برای احداث آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای سه روزه شد و در همین راستا مجوز ۱۱ شرکت و موسسه صنفی جوار کارگاهی و بین کارگاهی در مازندران صادر شد. این مراکز عبارتند از شرکت تولیدی و توسعه گیتی پلاس خزر، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی بابلسر، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی […]

موافقت اصولی برای احداث آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای سه روزه شد و در همین راستا مجوز ۱۱ شرکت و موسسه صنفی جوار کارگاهی و بین کارگاهی در مازندران صادر شد. این مراکز عبارتند از شرکت تولیدی و توسعه گیتی پلاس خزر، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی بابلسر، شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی نوشهر، شرکت توان قدرت، مجموعه گردشگری پیرزاده، پرورش تولید قارچ پرهام، صنایع چوب و رنگ نومان، شرکت هوشمند سازی خاورمیانهو شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین با مدت اعتبار سه ساله صادر گردید.در ضمن برای دو مرکز مجتمع سنگ و سرامیک ظهیری و پژوهشگاه نیرو- واحد آموزش و پژوهش مازندران مجوز با اعتبار یک ساله صادر گردید.