صدور دو مجوز مرکز آموزش جوار کارگاهی توسط فنی و حرفه ای مازندران

فنی و حرفه ای مازندران پروانه تاسیس دو مجوز مرکز آموزش جوار کارگاهی جهت تربیت نیروهای متخصص صادر کرد.

به گزارش حرف آنلاین، براساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ، کارخانه نساجی مازندران و اتاق اصناف کشاورزی موفق به دریافت مجوز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شده اند.

مدیر کل فنی و حرفه ای مازندران درباره صدور مجوزهای جوارکارگاهی گفت: به دلیل افزایش مشاغل نوظهور، تربیت و آموزش افراد متخصص و دارای مهارت مورد نیاز بیش از گذشته ضرورت یافته است.

سید حسین درویش با بیان اینکه  نیروهای باتجربه فعلی در برخی مواقع نیاز مشاغل جدید را برطرف نمی کند، اظهار داشت: مهارت های جدید نیاز صنایع روز هستند، بنابراین متخصصان جوان با کسب مهارت مورد نیاز کارگاه های توسعه یافته، موجب ارتقا و پیشرفت مشاغل جدید شوند.

مدیر کل فنی و حرفه ای مازندران کوتاه شدن فرایند صدور مجوز را یکی از سیاست های اصلی دولت و سازمان مطبوع خود اعلام کرد و گفت: آموزش و به‌روز شدن پرسنل فعلی صنایع و کارگاه ها با صدور بموقع مجوزها از سوی فنی و حرفه ای تسریع خواهد یافت که نمونه آن صدور مجوز مرکز آموزشی برای کارخانه نساجی و اتاق اصناف کشاورزی است.

به گفته وی، با کاهش زمان فرآیند صدور مجوز مراکز آموزش فنی و حرفه ای، تلاش شده تا آموزش مهارتی نیروهای در حال کار در واحدهای صنفی و واحدهای صنعتی رشد یابد.