شورای حل اختلاف مازندران، انحلال شورای شهر نوشهر را تایید کرد

شورای حل اختلاف استان مازندران، انحلال شورای شهر نوشهر را اعلام کرد.

شورای حل اختلاف استان مازندران، انحلال شورای اسلامی شهر نوشهر را اعلام کرد.

رستم زرودی فرماندار نوشهر با اعلام این خبر گفت: درباره پرونده وفرجام شورای شهر نوشهر که مهرماه سال جاری سه عضو آن دستگیر شدند، افزود: انحلال شورای شهر در شورای حل اختلاف استان مازندران تأیید شده است.

وی با بیان این که پرونده برای تأیید به وزارت کشور ارسال شده است، افزود: منتظر اعلام نظر وزارت کشور در این زمینه هستیم.

مهرماه امسال، سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام فساد مالی دستگیر شده بودند.