شهردار جدید قائمشهر معرفی شد

کاظم علیپور با رای شورای سلامی شهر قائمشهر به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. رئیس شورای شهر قائمشهر گفت : در جلسه شورای کاظم علیپور با ۹ رای کسب شده توسط شورابه عنوان شهردار این شهر انتخاب شده است.احسان اسماعیلی نجار با اظهار این که پیش از این ” علیپور” به مدت یک ماه […]

کاظم علیپور با رای شورای سلامی شهر قائمشهر به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

رئیس شورای شهر قائمشهر گفت : در جلسه شورای کاظم علیپور با ۹ رای کسب شده توسط شورابه عنوان شهردار این شهر انتخاب شده است.احسان اسماعیلی نجار با اظهار این که پیش از این ” علیپور” به مدت یک ماه سرپرست شهرداری قائمشهر را برعهده داشته است، توضیح داد: دلیل انتخاب علیپور به عنوان شهردار قائمشهر فسابقه ۲۰ ساله خدمتشان در شهرداری این شهر و عملکرد نسبتا موفق در دوران سرپرستی بوده است.