شهرداری زباله‌ها را قورت بدهد!

گزارش – الناز پاک نیا: برای دومین بار دادستانی آمل جلوی تردد خودروهای حمل زباله به محل دپو در منطقه عمارت را گرفت. این دومین بار است که انگار از خواب برخواسته باشی و بخواهی مشکلی را در یک شب حل کنید. جلوی حمل زباله ها را بگیرید که چه بشود. مگر یک کیلو سیب […]

1

گزارش – الناز پاک نیا: برای دومین بار دادستانی آمل جلوی تردد خودروهای حمل زباله به محل دپو در منطقه عمارت را گرفت. این دومین بار است که انگار از خواب برخواسته باشی و بخواهی مشکلی را در یک شب حل کنید. جلوی حمل زباله ها را بگیرید که چه بشود. مگر یک کیلو سیب زمینی است که اینجا نشد برود حیاط همسایه بغلی خالی اش کنید.  حرف روزانه تا ۵۰۰ تن زباله است. زباله که می گویی از آن زباله ها است. همه چیز در خود دارد. از سرطان بگیر تا شیرابه تا بوی بد تا تعفن و زباله گردها، گربه ها، سگ ها، موش ها و همه …

چند واقعیت

آدرس سر راست است، مرکز دفن زباله آمل در منطقه عمارت در محور هراز دینامیتی آماده انفجار است. این را رئیس اداره محیط زیست شهرستان گفته بود، شیرابه هایش سلامت شهروندان آملی و شاید بهره گیرندگان از رودخانه هراز را تهدید می کند آن هم چه تهدیدی، از آن تهدیدها که آوازه اش آنقدر بلند است که نام سرطان را بر آن گذاشته اند.

عمارت دیگر توان این همه زباله ندارد. شهرداری آمل طی دهه های اخیر درباره ساماندهی مشکل مرکز دفن زباله آمل کم کاری کرده است. به همان میزان که شهرداری مقصر است، محیط زیست، فرمانداری، استانداری و در راس آن معاونت عمرانی و دفتر امور شهری نیز مقصر هستند.کارگروه پسماند استان مازندران تا کنون و در طی دهه های اخیر کجا بوده است. معضل مرکز دفن زباله آمل از کجا شروع شد؟ سال ها است که عمارت در آتش این زباله ها می سوزد اما صدای سوختن اش را کسی نمی شنید.در عمارت دیگر نباید زباله دفن شود، درست است اما زباله های آمل، بخشی از روستاهای بابل، چمستان، نور، محمودآباد، فریدونکنار و بابلسر که همه مهمان عمارت هستند باید به کجا بروند.پاساکش هست، زمین اوقافی که برای مرکز دفن جدید و زباله سوز در نظر گرفته شده است. اما پاساکش امسال به دنیا آمد، یعنی حدودهای تابستان امسال، پاساکش اما هزاران دردسر دارد ولی هست.

*چند پرسش

آغاز ماجرا سخنان ابراهیمی مدیرکل محیط زیست مازندران بود، دفن زباله در عمارت غیرقانونی است؛ آیا دستگاه نظارتی نمی باید به تخلف های مدیران کل سابق و معاونان عمرانی که روسای کارگروه های پسماند هستند درباره معضل زباله عمارت رسیدگی کند؟ کم کاری آیا تاوان ندارد؟چه افرادی در تبدیل عمارت به یک دمل سرطانی در قلب جنگل ها و مناطق بکر طبیعی آمل مقصر هستند؟کدام شهردار آمل قرارداد طولانی مدت دفن زباله را در عمارت امضا کرد؟ آقای شهردار سابق کجاست؟ این قرارداد ترکمنچای اگر استانی بود و برای رفع معضل بزرگ چند شهر نوشته شد اکنون شهرداران این شهرها کجا هستند و چرا درباره رفع معضل زباله شهرشان سکوت کرده اند؟ اگر مرکز عمارت امروز دیگر توان نگه داشتن زباله را ندارد، تصمیم گیران استانی کجا هستند؟ ده ها سال زباله های چندین شهرستان در عمارت دفن شد اکنون چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آن که تصمیم گرفت امروز رفته است، مدیران رفته را هم کشور فرنگ نیست که برای رفتار گذشته اش توبیخ کنید اما مدیرانی که این روزها سال ها است بر مسند حوزه پسماند و محیط زیست هستند را نباید بگوییم تا کنون کجا بودید که شش ماه است یاد عمارت افتاده اید؟آیا شهرداری آمل توان این را دارد که زباله شهرهای اطراف را در آمل پذیرش نکند؟دادستانی به حق جلوی خودروهای حمل زباله را گرفت؛ شاید شهرداری به فکر بیفتد زباله ها را ببرد پاساکش اما گروه حامیان زیست محیطی که با نامه از دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست استان و دفاتر ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست پاساکش را دارای مشکلات زیست محیطی برای رفن زباله می دانند را چه باید کرد؟ زمین پاساکش وقفی است، اوقاف تاکنون نمی دانست زمینی به این نام دارد، شهرداری که خواستگارش شد زمین صاحب پیدا کرد، ۱۵ میلیارد تومان فقط برای سال ۹۷ از جیب مردم شهر آمل باید برود به دامن اوقاف تا زمین بشود برای مرکز زباله سوز و مرکز دفن، آیا این زمین فقط زباله آملی ها را دفن خواهد کرد؟ نه! سهم شهرهای دیگر از این معضل کجاست؟

*دقیق تر بپرسیم کارگروه پسماند استان دقیقا کجایی!

تجربه دوم است، یک آخر هفته ای نامه ایست خودروهای حمل زباله آمد، آخر هفته های آملی ها زباله دانی است. همه چیز به بن بست رسیده است، جزیره ای حرف می زنند، جزیره ای تصمیم می گیرند و جزیره ای اجرا می کنند هر مجموعه ای ساز خودش را می زند. تصمیم استانی، کارگروه استانی و مدیران استانی دقیقا کجایید. شهرداری آمل باید زباله ها را قورت بدهد راه حل دیگری ندارد!زمین هست اما اوقاف برای رفع بزرگترین تهدیدکننده سلامت حداقل یک سوم جمعیت مازندران قرار است ۴۰میلیارد تومان دریافت کند آن هم فقط از جیب یک شهر، ایرادی ندارد اما در یک شب نمی شود نه مرکز دفنی ساخت و نه زباله سوزی، زمین دفن جدید هست اما گروهی محیط زیستی هستند که نامه منتشر می کنند مرکز دفن جدید هم نباید باشد. دادستان هم جلوی حمل زباله ها را گرفته است.

شهرداران محمودآباد، نور، چمستان، برخی روستاهای بابل، فریدونکنار و بابلسر هم سکوت کرده اند اما زباله سوز که ساخته شد و مرکز دفن جدید که راه افتاد خواهند آمد و زباله هایشان را به آملی ها خواهند سپرد آخر قرارداد ترکمنچای دارند.دقیق تر بپرسیم خردجمعی و تصمیم جمعی و کار گروهی و شفاف‌سازی و هماهنگی دقیقا کجایی!

*یک شبه مرکز دفن جدید ساخته نمی شود

به دادستانی بگویید به شهرداران شهرهای دیگر و به متولیانی که زباله هایشان را به آملی ها می سپارند هم اخطاریه بدهد.

به دادستانی بگویید اگر مشکل کاهش میزان زباله دفن شده در عمارت هست، قرارداد مربوطه در شهرداری را فسخ کند شاید همسایگان آملی فکری به حال زباله هایشان کند.به اوقاف بگویید زمین شما خوب است اما یک بار از این میلیاردها بگذرید، بگذارید سلامت شهروندان مازندرانی در شهرهای مرکزی استان تامین شود.به استانداری به ویژه به کارگروه پسماند بگویید اگر شعار نمی دهید و مصوبه بدون اجرا نمی دهید و اگر سکوت را ترجیح نمی دهد به خود بیاید. معضل زباله عمارت معضل آمل نیست معضل همه مازندران است.