ماموریت‌های شرکت برق منطقه‌ ای مازندران و گلستان

حرف آنلاین: شرکت برق منطقه‌ ای مازندران و گلستان با ماموریت تأمین برق مطمئن، مستمر و اقتصادی در استان‌های مازندران و گلستان فعال است که از سال ۱۳۷۶ آغاز به کار کرد البته سال ۱۳۴۶ برق مازندران به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ بود که رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر وزارت نیرو کوروش موسوی تاکامی را به سمت مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ ای مازندران و گلستان منصوب کرد.

کوروش موسوی تاکامی دانش آموخته دکترای برق از سوئد است که سابقه همکاری با شرکت «ای بی بی ABB » سوئد را در کارنامه دارد. وی از بنیانگذاران موضوع هوشمند سازی در صنعت برق کشور است که به مدت یک دهه در مازندران مدیر اجرایی نصب و راه اندازی پست‌ها و خطوط انتقال و فوق توزیع بوده است.

مدیر فنی و مهندسی در شرکت‌های اقماری برق منطقه‌ای مازندران، مدیر طرح و برنامه آب و برق کیش و معاون دفتر مهندسی توانیر از دیگر مسوولیت های موسوی تاکامی در طول دوران مدیریتیش بوده است.

پیش از او حسین افضلی مدیرعامل سابق برق منطقه ای مازندران و گلستان به مدت ۱۲سال در این پست خدمت کرده بود.

بر اساس اطلاعات آماری سال ۱۳۹۵، شبکه برق منطقه‌ای مازندران و گلستان دارای پنج ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت، ۱۸ ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت، ۱۱۹ ایستگاه ۶۳ کیلوولت، بیش از ۱۱۰۲ کیلومتر مدار خطوط هوایی ۴۰۰ کیلوولت، ۱۲۸۲ کیلومتر مدار خطوط هوایی ۲۳۰ کیلوولت و ۳۲۸۵ کیلومتر مدار خطوط هوایی و زمینی ۶۳ کیلوولت است.

دسترسی به اطلاعات مکانی دقیق و به هنگام از عوارض شبکه انتقال و فوق توزیع در مدیریت بهینه و تصمیم‌گیری صحیح و به موقع با توجه به وسعت و گستردگی شبکه مازندران و گلستان امری ضروری است.

حجم بالای عوارض مکانی، تأسیسات، تجهیزات و دارائی‌های شرکت در بخش‌های مختلف، فرایندها و فعالیتهای مرتبط با حوزه جغرافیایی خاص و تحلیل  های مکانی مورد نیاز نشان دهنده لزوم پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی در سطح شرکت برق منطقه ای است.

سیستم اطلاعات مکانی یا به طور مخفف GIS ، سرویس‌های مختلفی در اختیار شرکت های برق منطقه‌ای قرار می‌دهد که در صورت یکپارچه‌سازی با زیرساخت اطلاعاتی شرکت، روند تلفیق اطلاعات در بخشهای مختلف منجر به بهبود روند تصمیم گیری در شرکت خواهد شد.

با توجه به گستردگی عوارض شبکه های انتقال و فوق توزیع برق و ارتباط متقابل آن‌ها با سایر عوارض، به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در انجام بهینه فعالیت‌های شرکت برق منطقه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

استفاده از GIS و متولی سیاست گذاری این سیستم

شرکت توانیر یکی از سازمان‌های پیشگام در زمینه طراحی، ایجاد و استفاده از GIS و متولی سیاست گذاری این سیستم در صنعت برق است.

هدف اصلی از پیاده‌سازی GIS در صنعت برق، استفاده از آن در فعالیت‌های روزانه در دفاتر و شرکتهای برق منطقه ای و شرکت توانیر و کاربردی کردن آن در صنعت برق است که این مهم مستلزم داشتن اطلاعات بروز و دقیق از شبکه برق در یک بستر مناسب است.

در کنار توسعه سیستم GIS، وجود زیرساخت اطلاعاتی یکپارچه میان بخش‌های مختلف شرکت‌های برق منطقه‌ای، از جمله امور بهره برداری، امور مشترکین، اسکادا و غیره نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات، صرفه‌جویی و افزایش بهره وری به دنبال خواهد داشت.

درباره GIS برق مازندران طبق چارت سازمانی مصوب شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، کلیه فعالیت‌های بخش GIS در گروه GISو آمار دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات اجرا می‌شود.

با توجه به ماهیت سیستمی GIS، استقرار پایگاه اطلاعات جغرافیایی برق منطقه‌ای در شرکت با همکاری گروه‌های نرم افزار و سخت افزار برای تأمین و پشتیبانی بخشهای مختلف از جمله بانک اطلاعات توصیفی و تجهیزات سخت افزاری و زیرساخت‌های شبکه انجام می شود. همچنین تهیه سند چشم انداز برنامه عملیاتی سیستم‌های اطلاعات مکانی شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با مشارکت بخش های مرتبط با اطلاعات مکانی در حوزه خطوط و پست انتقال فوق توزیع در معاونت‌های بهره‌برداری، طرح و توسعه، برنامه ریزی و تحقیقات و منابع انسانی تهیه شد.

بارگیری اطلاعات صحیح از شبکه online

کاربران نهایی GIS در شرکت در معاونت‌های بهره برداری، طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات قرار دارد لذا تعامل با بخشهای مختلف از همان مراحل ابتدایی اجرای سیستم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

به عنوان نمونه در تأمین اطلاعات مورد نیاز برای آنالیز سه بعدی توپوگرافی، بایستی نیازمندی‌ها و کاربردهای DSM/DEM برای کاربران بخشهای مربوطه شناسایی و بر اساس اولویت و سمت-گیری شرکت، اجرا شوند، ارزیابی محل پست فشار قوی و مسیر پیشنهادی خط انتقال نیرو از دیگر مواردی است که به طور مستقیم با سیستم GIS قابل بررسی است.

مأموریت GIS در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان داشتن اطلاعات صحیح و به هنگام، ایجاد شبکه Online به منظور مشاهده آنی اطلاعات تجهیزات و تأسیسات و تغییرات شبکه در محیطی امن در جهت بهره‌وری متخصصین صنعت برق مازندران و گلستان و تعامل با سایر سازمان‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین زیرساخت داده‌ها است.