شبی برای نیما …

حرف‌آنلاین: یادداشت های روزانه و روجا دو کتاب نیما یوشیج با حضور اساتید شعر و ادبیات و علاقه مندان به این شاعر معاصر در سالن سینمای کانون پرورش فکری مازندران در ساری رونمایی شد.

حرف‌آنلاین: یادداشت های روزانه و روجا دو کتاب نیما یوشیج با حضور اساتید شعر و ادبیات و علاقه مندان به این شاعر معاصر در سالن سینمای کانون پرورش فکری مازندران در ساری رونمایی شد.