سید علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری شد

سید علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری منصوب و جایگزین اسحاق عطایی شد.

به گزارش حرف آنلاین، مراسم معارفه سید علی علوی و تودیع اسحاق عطایی با حضور تقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور و دیگر مسئولان استانی برگزار شد.

اسحاق عطایی ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۹ به این سمت منصوب شده بود و ۲۸ ماه این مسئولیت را برعهده است.

سید علی علوی در مراسم معارفه اش، بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و نگهداری آن برای نسل های آینده تاکید کرده است.