سیاست شایستگی به جای سیاست رانتی

راهکارهای شکست تحریم مدیریتی در گفت‌وگوی حرف مازندران با استاد علوم سیاسی؛ گروه سیاسی_ استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه استان مازندران به اندازه لازم از توانایی‌ها برخوردار ست، راه استفاده از همه این توانمندی‌ها را دانش‌بنیان کردن فرآیند مدیریت اجرایی دانست و تاکید کرد که این مهم نیازمند […]

راهکارهای شکست تحریم مدیریتی در گفت‌وگوی حرف مازندران با استاد علوم سیاسی؛

گروه سیاسی_ استادیار علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه استان مازندران به اندازه لازم از توانایی‌ها برخوردار ست، راه استفاده از همه این توانمندی‌ها را دانش‌بنیان کردن فرآیند مدیریت اجرایی دانست و تاکید کرد که این مهم نیازمند روحیه انقلابی و حرکت جهادی است که باید با برنامه‌ریزی و در بلندمدت صورت بگیرد.

رحمت عباس تبار مقری در گفتوگوی اختصاصی با حرف مازندران اعلام کرد: انواع رجال استانداران متشکل از؛ شخصیت‌ها و صاحب‌نفوذها و ژن خوب، استانداران دستگاهی مربوط به سازمان‌ها و حتی نهادهایی که منافع متعارضی دارند و استانداران مدنی با همان استانداران مزیت‌ها و شاخص‌ها هستند که در حال حاضر استاندار جدید را شاید بتوان در بخش استاندار مدنی تعریف کرد.

وی با اشاره راهکار ایجاد وحدت لازم بین نخبگان جهت توسعه استان تاکید کرد: اولا به جای استفاده توسعه از کلمه پیشرفت استفاده شود بهتر است، دوما مهم‌ترین راهکار برای ایجاد وحدت بین نخبگان ایجاد یک قرارگاه نخبگانی (با توجه به وجود ۱۲۰ مرکز آموزشی در استان هیچ قرارگاهی نداریم)، دوم هم‌گراسازی بین خبگان و بعد ایجاد وحدت بین آن‌ها است.

عباس تبار اضافه کرد: نکته مهم این است که در صورت نبود یک چشم انداز پنج ساله بر پایه سه بخش مهم اقتصادی (دشت، دریا و جنگل) در استان مازندران هیچ وحدتی اتفاق نخواهد افتاد‌.

این استادیار علوم سیاسی در پاسخ به این سوال که تحریم مدیریتی در استان چطور باید شکسته شود تا جوانان خلاق و نخبه وارد سیستم مدیریتی شوند؟ اظهار کرد: راهکار مهم در این بخش این است که از سیاست شایستگی به‌جای سیاست رانتی و ارتباطی استفاده شود، چرا که متاسفانه آن چیزی که امروز در بدنه مدیریتی ما اتفاق افتاده همان سیاست رانتی است.

وی با تاکید بر لزوم جایگزین کردن انگاره‌های ملی به جای انگاره‌های آپارتایت (نژاد پرستی شهرستانی) گفت: در مدیریت نگاه باید کشوری باشد نه که هر کسی که اهل فلان شهرستان است بیاید پست بگیرد و کسانی که قابلیت و توانایی دارند محروم بمانند.

عباس تبار اذعان داشت: نکته دیگر کوتاه کردن یا جلوگیری از دخالت‌های بی‌مورد برخی از صاحب نفوذان است بعضی بی‌جهت دخالت می‌کنند، راهکار بعدی انجام چهار اقدام اساسی شامل؛ شناسایی جوانان خلاق، شبکه‌سازی، شکوفاسازی افراد توانمند و شرکت دادن آن‌ها است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه مدیریت جهادی توسط استاندار مهم است، تصریح کرد: در این بخش اولا حضور میدانی لازم است یعنی همین کاری که رئیس جمهور انجام می‌دهد نکته دوم اینکه به جای مدیران سیاسی و مصرفی از مدیران سیاستی و خلاق استفاده شود، سومین راهکار واگذاری مدیریت به مدنیت است، مدیریت جهادی زمانی اتفاق می‌افتد که کار به مردم واگذار شود و نکته آخر اشاعه سیادت یا بزرگی استان در سه بخش فرهنگ، عرصه و اقتصاد است.