سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی دکتر حسین رنجبران را به‌عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب کرد . دکتر سید عباس موسوی طی حکمی دکتر حسین رنجبران  را با حفظ پست و جایگاه سازمانی به‌عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب کرد  و از خدمات […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حکمی دکتر حسین رنجبران را به‌عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب کرد . دکتر سید عباس موسوی طی حکمی دکتر حسین رنجبران  را با حفظ پست و جایگاه سازمانی به‌عنوان سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران منصوب کرد  و از خدمات شایسته وی در زمان تصدی معاونت امور اجتماعی این دانشگاه تقدیر کرد.

تقویت و ارتقاء خدمات شبکه بهداشت و درمان استان ، اهتمام به سطح‌بندی خدمات، نظام ارجاع و ارتقاء پزشکی خانواده ، پیشبرد و ارتقاء پرونده سلامت الکترونیک و ارجاع الکترونیک ،  تقویت و توسعه برنامه‌های پیشگیری با تأکید بر آموزش و ارتقاء توانمندی مردم شریف استان در حوزه سلامت ،  اهتمام به پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر و کاهش آسیب در حوادث  ازجمله اهداف تعیین‌شده در حکم سرپرست جدید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است که باید با استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین بخشی و مشارکت مردمی جهت ارتقاء سلامت مردم استان با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید بسترهای لازم آن را فراهم گردد.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در این حکم از خدمات دکتر محسن اعرابی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.