سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا منصوب شد

 طی حکمی از طرف دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، علیرضا محمد نژاد به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا […]

 طی حکمی از طرف دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، علیرضا محمد نژاد به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نکا منصوب می گردید.امید است با استعانت از خداوند متعال و استفاده از کلیه ظرفیت ها، استعدادها و نیروهای متخصص در راستای تحقق اهداف و برنامه های اداره کل به ویژه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی گام های موثری بردارید.