سازندگی و اصلاح زندانیان با کارهای فرهنگی ضروری است

حرف آنلاین: نماینده ولی فقیه در مازندران بازدارندگی جرایم و سازندگی زندانیان را باکارهای فرهنگی ضروری خواند و خواستار توجه به این قشر مظلوم و نیازمند شد. آیت الله محمدباقر در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها با تاکید بر بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، بازدارندگی جرایم را امری مهم دانست و گفت: نفس محبوس بودن و […]

حرف آنلاین: نماینده ولی فقیه در مازندران بازدارندگی جرایم و سازندگی زندانیان را باکارهای فرهنگی ضروری خواند و خواستار توجه به این قشر مظلوم و نیازمند شد.

آیت الله محمدباقر در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها با تاکید بر بهره گیری از مجازات‌های جایگزین حبس، بازدارندگی جرایم را امری مهم دانست و گفت: نفس محبوس بودن و آزادی نداشتن نوعی بازدارندگی محسوب می‌شود.

وی سازندگی و اصلاح مددجویان زندانی را لازم دانست و گفت: باید کارهای فرهنگی روی مددجویان و زندانیان صورت گیرد تا متحول شوند و سبک زندگی آنان تغییر یابد.
وی اصلاح اخلاقیات و افزایش آگاهی و اصلاح زندانیان را با کارهای فرهنگی الزامی برشمرد و گفت: حبس الکترونیک سازندگی فرهنگی را درپی ندارد زیرا مقصود از زندانی کردن، احیای افراد است.

امام جمعه ساری حداقلی بودن، بازدارندگی وسازندگی مجازات را مهم خواند و گفت: صیانت زندانیان و نظارت دقیق و اشتغال مددجویان نیز در دستور کار قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار فراهم شدن زمینه‌های اشتغال افراد زندانی شد و گفت: توجه انجمن خیران به زندانیان و خانواده‌های آنان ضروری است زیرا زندانیان از جمله اقشار مظلوم و نیازمند واقعی به شمار می‌روند.

وی گفت: زندانیان بعد از آزادی نباید رها شوند زیرا هم باید جامعه پذیر باشند و هم زمینه بروز تخلف را برای آنها از برد./مهر