زور خودروسازان به سازمان استاندارد می رسد؟

تعداد استانداردهای مورد اعتراض خودروسازان در استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۱۳ مورد است. پس از تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اعتراضات مختلفی در ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد و برخی بر این باور بودند که مواردی از استانداردهای ۸۵ […]

1

تعداد استانداردهای مورد اعتراض خودروسازان در استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۱۳ مورد است.

پس از تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ اعتراضات مختلفی در ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد و برخی بر این باور بودند که مواردی از استانداردهای ۸۵ گانه حتی در اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی همانند بنز نیز چنین استانداردهایی ندارند.

شرایط به گونه‌ای پیش رفت که محسن صالحی‌نیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در مورد اعتراض خودروسازان به اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، اظهار کرد که برخی از این استانداردها در اروپا نیز استانداردهای تشویقی است؛ بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی، معادل آخرین استانداردهای روز باشد ولی قرار شده در ارتباط با استانداردهای اختیاری، تعادل لازم ایجاد شود و به نوعی می‌توان از اصطلاح بازنگری استفاده کرد.

همین مسئله کافی بود تا نیره پیروزبخت- رئیس سازمان ملی استاندارد- در اولین واکنش خود اعلام کند که این سازمان بر موضع خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران مصمم به اجرای تمامی استانداردهای ۸۵ گانه در جدول زمانی اعلام شده است و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب نشینی نخواهد کرد افزود: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید کاملا شفاف و مطابق برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود، با خودروسازان همکاری می کند و از هر یک از خودروسازان درخواست شده است برنامه اجرایی دقیق خود درباره نحوه اجرای استانداردهای مذکور را به این سازمان گزارش کنند.

با این حال و بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، اعتراض خودروسازان در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به ۱۳ مورد مربوط می‌شود که به طور مثال می‌توان به استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر و حفاظت از افراد پیاده اشاره کرد.

آنچه سازمان ملی استاندارد ایران بر آن تاکید دارد این است که در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردهای ۸۵ گانه هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه سریعتر امکان بومی سازی این فناوری‌های جدید فراهم شود و از این رهگذر، قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد. علاوه بر این طبق اخباری که در مورد استاندارد خودروها در اختیار ایسنا قرار گرفته است اگر به لحاظ فنی در نسخه‌های قبلی استانداردها تغییری ایجاد نشده باشد، نسخه مربوط به سال‌های قبل از ۲۰۱۷ نظیر ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ نیز پذیرفته می‌شود.

بنابراین آنچه که می‌توان به عنوان خبری جدید بر آن استناد کرد این است که استانداردهایی که به لحاظ فنی در مورد آنها تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها به لحاظ محتوایی دستخوش تغییر شده اند، تعدیل می‌شوند.

با این حال باید تا ابتدای دی ماه سال آینده منتظر ماند و دید که آیا در تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران در مورد اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد خواهد شد و اینکه چه استانداردهایی دچار تعدیل می شوند.  آنچه که تا کنون قطعی به نظر می‌رسد این است که در روند اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن است معیارها دچار تغییر شوند که آن هم بر اساس معیارهای اتحادیه اروپاست.