زنان با اراده ایرانی که بر بام دنیا قدم گذاشتند

تاکنون پنج بانوی ایرانی موفق شدند بر روی بلندترین نقطه دنیا قدم بگذارند. هر ساله کوهنوردان زیادی برای صعود به قله اورست اقدام می کنند اما تعداد کمی از ورزشکاران هستند که می توانند به بام دنیا قدم بگذارند.

تاکنون پنج بانوی ایرانی موفق شدند بر روی بلندترین نقطه دنیا قدم بگذارند.
هر ساله کوهنوردان زیادی برای صعود به قله اورست اقدام می کنند اما تعداد کمی از ورزشکاران هستند که می توانند به بام دنیا قدم بگذارند. خطرات راه، هزینه‌های زیاد و آمادگی بدنی و ذهنی بالا از جمله چالش‌هایی است که یک ورزشکار حرفه‌ای با آن باید دست و پنجه نرم کند.

باتوجه به سختی های موجود در راه صعود، اما همچنان زنان زیادی هستند که هرساله برای رسیدن به قله اورست تلاش می کنند. در این بین، نام زنان ایرانی هم به چشم می خورد که با وجود مشکلات فراوان با اراده و برنامه ریزی موفق شده به بام دنیا قدم بگذارند.

باتوجه به شرایط کوهنوردی در ایران و محدودیت های موجود، زنانی بوده که تسلیم نشده و هدف خود را دنبال کردند. در سال ۱۳۸۹ و در نهم خرداد ماه، فرخنده صادق از تهران و لاله کشاورز از سیستان و بلوچستان دو بانوی ایرانی بودند که توانستند بر بام دنیا بایستند. این دو زن ایرانی، نخستین زنان مسلمان جهان بودند که فاتح اورست شدند. کشاور و صادق با تلاش و پشت کار خود توانستند نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کنند.

پس از صعود دو بانوی ایرانی به اورست، در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ پروانه کاظمی دیگر کوهنورد ایرانی بود که توانست بر بام دنیا قدم بگذارد. از این بانوی ورزشکار به عنوان نخستین کوهنورد زن مستقل ایرانی که فاتح اورست شد، یاد می شود. او نخستین کوهنورد سال ۲۰۱۲ بود که بر روی اورست قرار گرفت.

در سال جاری بازهم زنان ایرانی افتخار آفرینی کرده و توانستند پس از حدود ۱۰ سال بر بام دنیا پرچم ایران را به اهتزاز در آورند. افسانه حسامی فرد و الهام رمضانی دو کوهنورد ایرانی بوده که توانستند در اردیبهشت ۱۴۰۱ با وجود مشکلات فراوان و بدون حمایت فدراسیون کوهنوردی و وزارت ورزش اورست را فتح کرده و نام خود را در تاریخ ورزش ماندگار کنند.

حضور این دو بانوی ایرانی بر بام دنیا با تحسین زنان و مردان ایرانی همراه بود چرا که مشکلات اقتصادی، فرهنگی و محدودیت ها نتوانست هدف این دو کوهنورد را تغییر دهد و آنها توانستند در این اوضاع به همگان ثابت کنند که خواستن توانستن است.