فرماندار ویژه بابل خبر داد؛

رشد 47 درصدی اعتبارات شهرستان بابل

حرف آنلاین: فرمانده ویژه بابل از ۴۷/۵ درصدی اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد و میزان آن را از ۱۸۳ میلیارد تومان اعلام کرد.

قاسم عزیززاده گرجی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، بودجه شهرستان بابل در سال جاری را ۱۸۳ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی خواستار پیگیری ویژه م بازنگری جدی در تغییر شاخص‌ها شد و افزود: اعتبارات شهرستان نسبت به سال گذشته ۴۷/۵ درصد رشد داشته و ۱۳/۹۸ درصد اعتبارات نسبت به استان به بابل تعلق گرفت.

عزیززاده گرجی بر لزوم توجه جدی ادارات شهرستان در جذب اعتبارات تعمیر، تجهیز و هزینه‌های جاری از دستگاه های متناظر استانی تاکید و خاطرنثان کردذ شاخص‌های ارزیابی مدیران شهرستان، میزان پیگیری‌ها و جذب اعتبارات شهرستانی، فراشهرستانی و ملی است و گزارش اقدامات انجام شده را گزارش دهند.