رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

بعد از نشست اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد، رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی شد.رسول خادم به تازگی با استناد به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، تمام وظایف و اختیارات خود را به استثنای امضای اسناد مالی به حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد. وی با این […]

بعد از نشست اعضای شورای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد، رسول خادم به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب و معرفی شد.رسول خادم به تازگی با استناد به اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، تمام وظایف و اختیارات خود را به استثنای امضای اسناد مالی به حمید بنی تمیم نایب رئیس فدراسیون کشتی واگذار کرد. وی با این کار عملا توانست مسیر خود برای قبول سرمربیگری تیم ملی را هموارتر سازد.