برگزاری آیین تکریم و معارفه در دادگستری مازندران؛

رحمت عشقی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران شد

حرف آنلاین: آئین تکریم ومعارفه رحمت عشقی بعنوان رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مازندران با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبد للهی رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه،رئیس کل دادگستری استان وجمعی از مسئولان قضایی واستانی مازندران برگزارشد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکزحفاظت واطلاعات قوه قضائیه در مراسم معارفه رحمت عشقی واسوکلایی بعنوان رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران با بیان برکات ماه رمضان این ماه عزیز را ماه وصول دانست وگفت: تمامی برکات آسمانی شامل قرآن کریم ،تورات، انجیل، زبور وصحف دراین ماه نازل شده وباید به این ماه پر برکت پناه ببریم و از سفره تنعم خداوند دراین ماه که هیچ محدودیتی ندارد بهره مند شویم.

رئیس مرکزحفاظت واطلاعات قوه قضاییه به سیاست های راهبردی قوه قضائیه مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه درسال 1401 اشاره و بر اجرای دقیق و هوشمندانه آن تاکید کرد وگفت: اولین موضوع مورد تاکید درسیاست های راهبردی، تلاش برای مرتفع کردن مشکلات کارکنان، رفع نیازمندی های همکاران قضایی واداری وتوجه به درون سازمان است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .

عمل کردن به سند تحول قضایی با پیوست تعالی

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی عمل کردن به سند تحول قضایی با پیوست تعالی را که مقبول مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است به معنای تابعیت ازایشان دانست وتصریح کرد: درذیل توجه به سند تحول وتعالی،کم کردن ورودی به دستگاه قضایی وفراهم کردن آزادی های مشروع در نظام اجتماعی وانفرادی برای مردم وتوجه به کوتاه کردن دوره رسیدگی به پرونده قراردارد.

وی ضرورت واهمیت احیای حقوق عامه واحصای آن را بسیار مهم برشمرد واظهارداشت: باید با نهادینه کردن آزادی های مشروع، دلهره ونگرانی مردم ازبین برود ومردم درآرامش باشند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه حمایت همه جانبه دستگاه قضایی درتحقق شعار سال رامورد تاکید قرارداد واظهار داشت: درسالهای گذشته، قوه قضائیه همه تلاش خود رابرای تحقق شعار های ترسیمی مقام معظم رهبری(حفظه الله) مصروف کرد به نحوی که درحمایت ازتولید تعدادزیادی مجموعه تولیدی و صنعتی به چرخه تولید برگشته وجمع کثیری از افراد بیکارشده به محل کار خود بازگشتند و در سال جدید نیز با ورود قاطعانه دستگاه قضایی انشالله درتحقق شعارسال گام برخواهیم داشت.

وضعیت مطلوب دادگستری مازندران درزمینه اجرای به موقع احکام

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی دربخش دیگری ازسخنانش به اهمیت اجرای احکام نیز اشاره وتاکید کرد:لذت حکم دراجرای به موقع آن است گاهی غفلت دراجرای احکام وکندی دراجرای آن موجب رنجش خاطر اصحاب دعوا وازبین رفتن اثرحکم می شود که خوشبختانه دادگستری استان مازندران درزمینه اجرای به موقع احکام وضعیت مطلوب وکارنامه درخشانی دارد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی به روز بودن مجموعه حفاظت واطلاعات دربرخورد با فساد را مورد توجه قرارداد و اظهار داشت: صیانت، پیگیری و حفظ سرمایه های انسانی، نظارت برهمه اشخاص واسناد برعهده حفاظت است براین اساس حفاظت و اطلاعات باید روبه تعالی و همسو با سیاست ها و برنامه های راهبردی ریاست قوه قضاییه باشد و با رصد مستمر و نظارت کاربردی از همه اموری که بخواهد شان دستگاه قضا را مورد خدشه قراردهد، صیانت کند.

علاوه بر نظارت عملکرد کارکنان، حقوق اشخاص نیز رعایت شود

رئیس کل دادگستری استان مازندران نیز درسخنانی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات وعبادات همه حاضران گفت: مجموعه حفاظت و اطلاعات وظیفه نظارت بر پرسنل و کارکنان قوه قضاییه را بر عهده دارد، ووظیفه آن نسبت به دیگر نهادهای نظارتی سنگین تراست و باید به گونه ای اقدام شود که در کنار انجام وظایف مربوط به نظارت بر عملکرد کارکنان، حقوق اشخاص نیز رعایت شود.

رئیس کل دادگستری استان، داشتن روحیه جهادی وانقلابی را درانجام بهتر امور مردم را بسیار تاثیرگذار دانست وگفت: خوشبختانه حفاظت واطلاعات دادگستری استان با روحیه جهادی درجهت ارتقا سلامت اداری با برنامه ریزی درست وعملیاتی گام برداشته وضمن فرهنگ سازی وگسترش فرهنگ جهادی، پیشگیری از تخلفات وصیانت ازسلامت کارکنان را مورد توجه قرارداده است.

حفاظت واطلاعات موجب حفظ استقلال دستگاه قضایی می شود

وی همچنین اظهارداشت: دادگستری استان همواره حامی حفاظت واطلاعات بوده است و حفاظت واطلاعات را همراه خود می داند چراکه حفاظت واطلاعات با شناسایی به موقع فساد و مقابله با آن، موجب کارآمدی وایجاد محیطی سالم و درنهایت حفظ استقلال دستگاه قضایی می شود تا افراد درمحیطی سالم به وظایف ومسئولیت های خود درجهت عدالت گستری بپردازند.

رئیس کل دادگستری مازندران ابراز امیدواری کرد با تقویت بخش های مختلف واقدامات صیانتی وپیشگیرانه، شاهد بروز هیچگونه فسادی درمجموعه دستگاه قضایی استان نباشیم.

عالی ترین مقام قضایی استان از زحمات و خدمات مسلمی در مدت تصدی ریاست حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان قدردانی و برای رحمت عشقی واسوکلایی رئیس جدید حفاظت واطلاعات آرزوی سلامتی وموفقیت کرد.

شایان ذکر است؛ دراین آئین از زحمات و خدمات مسلمی رئیس پیشین حفاظت واطلاعات دادگستری استان تقدیر و رحمت عشقی واسوکلایی به عنوان رئیس جدید حفاظت واطلاعات دادگستری استان مازندران معرفی شد. وی پیش ازاین عهده دارمسئولیت دادستانی شهرستان نکا بوده است.