رجبعلي فضل الله نيا و حجت الله عصمتي به عنوان معاونان فرمانداری آمل منصوب شدند

رجبعلي فضل الله نيا و حجت الله عصمتي به عنوان دومعاون فرمانداری آمل منصوب شدند.

به گزارش حرف آنلاین، استاندار مازندران در احکامی جداگانه، حجت الله عصمتي را به عنوان معاون برنامه ريزي و توسعه و رجبعلي فضل الله نيا را به عنوان معاون سیاسی امنیتی فرمانداری آمل منصوب کرد.

فرماندار شهرستان آمل در مراسم توديع و معارفه معاونين این فرمانداري، تغییرات مدیریتی را موجب تقویت بدنه اداری دانست و گفت: حضور افراد جدید در بدنه مدیریتی انرژِی جدید را برای اجرای امورات دولتی به وجود می آورد.

سيد عباس حسيني انتصابات جدید نافی زحمات افراد قبلی نیست، تصریح کرد: تغییراتی مدیران به عنوان یکی از حقوق هر دولتی در سطح مختلف ادارات شهرستان در حال پیگیری است تا امورات مردم به نحو بهتر اجرایی شود.