راه‌اندازی ۱۹ دهکده الگویی در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از راه اندازی ۱۹ دهکده الگویی در این شهرستان خبر داد. به گزارش حرف آنلاین و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، محمد هادی زاده با بیان اینکه افزایش آگاهی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی ترویج کشاورزی است، گفت: در نظام نوین ترویج سعی […]

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد از راه اندازی ۱۹ دهکده الگویی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش حرف آنلاین و به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران،
محمد هادی زاده با بیان اینکه افزایش آگاهی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی از اولویت‌های اصلی ترویج کشاورزی است، گفت: در نظام نوین ترویج سعی بر آن است با تمرکز فعالیت‌های آموزشی ترویجی در قالب دهکده‌های الگویی و پروژه‌های مشارکتی، میزان انتقال و ضریب پذیرش بهره برداران را در جهت نیل به اهداف اصلی وزارت جهاد کشاورزی ارتقا داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد افزود: امسال این مدیریت اقدام به برگزاری ۱۹ دهکده الگویی در پهنه‌های روستایی این شهرستان کرده است.

هادی زاده با تاکید بر آگاهی بخشی فراگیران افزود: در این دهکده‌ها با افزایش و بهبود تعامل کارشناسان با دهیاران، اعضای شورای اسلامی و کشاورزان پیشرو، میزان حضور موثر کارشناسان در جامعه روستایی افزایش و بعد از بررسی دقیق سیمای کشاورزی هر روستا و مشکلات موجود به ارائه و تدوین برنامه آموزشی متناسب با نیاز روستا پرداخته که در یک یا چند سال زراعی متوالی اجرایی شود.

وی تصریح کرد: تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، توسعه مکانیزاسیون به ویژه کشت مکانیزه برنج، ترویج تولید محصول سالم و استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی، مدیریت منابع تولید به ویژه آب، زمین و کشاورزی پایدار از اولویت‌های این مدیریت در طرح دهکده‌های الگویی است که سعی شده با برنامه ریزی و تمرکز متد و روش‌های آموزشی ترویجی حصول این موارد مهم محقق شود.