دیپلماسی اقتصادی به مازندران رسید

مازندران| نشست معرفی ظرفیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مازندران با حضور یک شرکت دولتی چین با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار در استانداری مازندران برگزار شد. رامین مهمانپرست دیپلمات ارشد وزارت خارجه در این نشست از آمادگی تیم مدیریتی مازندران برای پذیرش این سرمایه‌گذاری مهم خبر داد.

مازندران| نشست معرفی ظرفیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مازندران با حضور یک شرکت دولتی چین با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار در استانداری مازندران برگزار شد. رامین مهمانپرست دیپلمات ارشد وزارت خارجه در این نشست از آمادگی تیم مدیریتی مازندران برای پذیرش این سرمایه‌گذاری مهم خبر داد.