دم خروس از ادعاهای شورای شهر ساری بیرون زد!

حال با گذشت دوماه و اندی با نصب و عزل‌های نصبی و سببی دم خروس از شعارهای شورای شهر ساری بیرون زد.

شورای شهر ساری ۳۰ آبان ۱۴۰۱ شهردار ساری را عزل و یک سرپرست بجای بر مسند شهرداری نشاند.

به گزارش حرف آنلاین؛ اعضای شورای ششم این استیضاح و عزل را عدم برآورده شدن مطالبات شهروندان اعلام کرده و گفتند که بدنبال انتخاب یک شهردار در تراز ملی برای مرکز استان هستند.

حال با گذشت دوماه و اندی با نصب و عزل‌های نصبی و سببی دم خروس از شعارهای شورای شهر ساری بیرون زد.

عزل و نصب‌ها در سطوح مدیریت میانی شهرداری که با سرپرست اداره می شود، مضمونی جز دخالت شورا در تغییرات مدیریتی را نمی‌رساند.

در جلسه اخیر شورا نیز مشخص شد عضو پرحاشیه ، نامزدی خود را برای شهردار شدن اعلام کرد که خوشبختانه اعضا به اجماع نرسیده‌اند.

البته قبل این شخص، دو عضو دیگر نیز تمایل خود را برای شهردار شدن اعلام کرده که گویا تایید نشده اند.

روز گذشته نیز پسر رئيس شورای شهر ساری نیز شهردار منطقه ۳ شده است!

تمام این اتفاقات اخیر شورای شهر و شهرداری ساری نشانی جز منفعتی‌طلبی ندارد. وضعیت شهر ساری نیز گل و بلبل شده و عزل و نصب‌های دلخواه آقایان تنها مشکل ساری بود که آن هم برطرف شده است!