دستگیری متخلفان تخلیه پساب

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهر‌های نوشهر و بابل دو متخلف تخلیه پساپ معدنی و کشاورزی را دستگیر کردند. روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی یک راننده کامیون را که به صورت غیرمجاز اقدام به تخلیه پساب بتن در رودخانه […]

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهر‌های نوشهر و بابل دو متخلف تخلیه پساپ معدنی و کشاورزی را دستگیر کردند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست نوشهر حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی یک راننده کامیون را که به صورت غیرمجاز اقدام به تخلیه پساب بتن در رودخانه ماشلک کرده بود، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

همچنین ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل یک متخلف که با یک دستگاه تیلر کشاورزی در حال تخلیه پسماند مرکبات به حریم رودخانه بابلرودبود، دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.

تخلیه پساب‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی موجب آلودگی زیست محیطی در طبیعت شده و خطراتی برای مردم به همراه دارد و دوستداران طبیعت در صورت مشاهده چنین مواردی آن را به ادارات حفاظت محیط زیست شهر‌های استان اطلاع دهند.