درخواستی از آیت الله معلمی/ ضرورت احیای ظرفیت‌های اقتصادی نمایشگاه بین المللی مازندران

قطعا و بدون تردید آیت‌الله معلمی حمایت از شخص خاصی نداشته و صرفا وجود این نمایشگاه را براساس قانون حق شهرستان قائم‌شهر می‌دانند که این نگاه را باید ارج نهاد. اکنون نیاز هست با تغییر سرمایه گذار ، روند احیای این ظرفیت مهم اقتصادی با تغییر سرمایه‌گذار آغاز شود‌.

تنها نمایشگاه بین المللی مازندران در موقعیتی برخوردار در شهرستان قائم‌شهر بنا شده اما به اندازه‌ای که باید از ظرفیت‌های اقتصادی آن برای استان استفاده نمی‌شود و در واقع رو به افول است.

پایگاه خبری حرف آنلاین پس از تحقیق و بررسی، در چند بند نقاط ضعف نمایشگاه و ضرورت احیای ظرفیت‌های اقتصادی نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائم شهر را بررسی کرده است.

۱_ نمایشگاه بین‌المللی مازندران در اراضی دولتی به مساحت 14 هکتار بصورت اجاره ۹۹ساله به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده اما فقط تعدادی سالن نمایشگاهی محدود احداث و مابقی اراضی رها شده است.

۲_ با وجود مجریان متعدد، اکثر نمایشگاه ها توسط شرکت‌های خارج استانی برگزار می شود و نفع اقتصادی از این طریق شامل حامل استان مازندران نمی‌شود.

۳_ مجموعه‌ای که باید سهم بسزایی در توسعه تجارت خارجی، اشتغال‌آفرینی ‌استانی و شهرستانی داشته باشد، تعداد پرسنل بیمه‌شده آن به پنج نفر هم نمی‌رسد‌ و تعدای از پرسنل سابق اخراج شده هم برای دریافت حقوق و مزایای قانونی، راه شکایت را در پیش گرفته‌اند و انقریب اموال نمایشگاهی را توقیف کنند.

۴_ سالانه بصورت متعدد نمایشگاه‌های بدون مجوز برگزار می‌شود، این نشان‌دهنده نداشتن برنامه‌ای مناسب است چون شرکت‌های نمایشگاهی برنامه سالانه خود را به سازمان توسعه تجارت ارائه داده و مجوز سالانه دریافت می‌کنند.

۵_ ضعف‌های متعدد در مدیریت نمایشگاه بین‌المللی مازندران باعث شده در شهرهای همجوار، در حال ایجاد و ساخت نمایشگاه‌های استانی باشند. این باعث عدم اتحاد و وحدت‌رویه در برگزاری نمایشگاه های مهم در استان شده است.

۶_ سرمایه‌گذار نمایشگاه بین‌اللملی مازندران براساس قانون با وجود درآمدهای مناسب! سالیانه مبلغ ناچیزی به عنوان اجاره به دولت پرداخت می‌کند.شاید این اجاره اندک تنها مزیت وجود نمایشگاه برای شهرستان قائم شهر و استان مازندران باشد که آن هم شنیده شده که این پرداختی های به موقع انجام نشده است!

7_ این ظرفیت اقتصادی بواسطه قرارگیری در شهرستان قائم‌شهر مورد حمایت همه جانبه امام جمعه محترم شهرستان، آیت الله معلمی هست. ایشان با نهایت دلسوزی و با هدف حمایت از اقتصاد شهرستان، حامی مهم و اصلی در این ماجراست. با وجود برخورداری نمایشگاه از چنین ظرفیت معنوی اما شواهد امر نشان می‌دهد که مدیریت نمایشگاه نتوانسته و یا نخواسته از این ظرفیت مهم ، در مسیر توسعه درست نمایشگاه استفاده کند. متاسفانه روند توسعه این نمایشگاه از مسیر اصلی خود  خارج شده و هم دولتی‌ها و هم فعالان اقتصادی شاهد افول این مجموعه اقتصادی هستند.

8_ قطعا و بدون تردید آیت‌الله معلمی حمایت از شخص خاصی نداشته و صرفا وجود این نمایشگاه را براساس قانون حق شهرستان قائم‌شهر می‌دانند که این نگاه را باید ارج نهاد. اکنون نیاز هست با تغییر سرمایه گذار ، روند احیای این ظرفیت مهم اقتصادی با تغییر سرمایه‌گذار آغاز شود‌.

9_ از استاندار محترم مازندران نیز انتظار می‌رود نسبت به این ظرفیت اقتصادی استان، نگاه ویژه ای داشته و نسبت به احیای آن اقدام مقتضی را بعمل آورند تا بدین ترتیب شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی شهرستان قائمشهر و استان باشیم.