رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد؛

خلع ید 18 هکتار اراضی ملی در سلمانشهر

رئیس کل دادگستری مازندران از رفع تصرف 18 هکتار از اراضی جنگلی و جلگه‌ای در سلمانشهر خبر داد.

حرف آنلاین: حجت الاسلام محمدصادق اکبری افزود: براساس گزارش منابع طبیعی شهرستان عباس آباد وبا دستور دادستانی، از‌ تفکیک 18 هکتار از اراضی جنگلی و جلگه ای در سلمانشهر جلوگیری و ادوات وماشین الات توقیف شد.

وی خاطرنشان کرد: درصد بسیار بالایی ازاراضی استان مازندران جزو اراضی ملی ومنابع طبیعی است وهمواره این احتمال وجود دارد که افراد سودجو و فرصت‌طلب به دلیل عدم نظارت یا احتمال کمرنگ بودن گشت ها ونظارت ها ازفرصت برای سوءاستفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی استفاده کنند برهمین اساس نقش دستگاهکهای متولی ،اتخاذ برنامه های پیشگیرانه وبرخورد جدی وقاطع با متخلفان بسیار مهم است.

اکبری اذعان داشت: به تمام دستگاه‌های مرتبط اعلام می کنیم که در صورت مواجهه با موارد تعرض به منابع ملی و طبیعی و حقوق دولتی آن مورد را معرفی کنند تا با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.