حیدر داودیان مدیر عامل آب منطقه‌ای مازندران شد

حیدر داودیان که تا پیش از معاون شرکت آب منطقه ای مازندران بوده، امروز به عنوان مدیرعامل معرفی شد.

به گزارش حرف آنلاین، حیدر داودیان که تا پیش از معاون شرکت آب منطقه ای مازندران بوده، امروز به عنوان مدیرعامل معرفی شد.

حدود دو ماه پیش مدیرعامل و دو معاون شرکت آب منطقه ای مازندران دستگیر شده بودند و این نهاد مهم بلاتکلیف بود.