حفاظت از منابع طبیعی تنها وظیفه یک نهاد نیست

نوشهر_خبرنگار حرف:سید وجیه الله موسوی میرکلایی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در نشست خبری بمناسبت هفته منابع طبیعی اذعان ذاشت: کارهای بزرگ در منابع طبیعی بدون کمک و همراهی اصحاب رسانه انجام نمی‌گیرد موسوی افزود: حفاظت از منابع طبیعی کاری بزرگ است و در این مسیر ما تنها هستیم، در صورتی که این کار وظیفه […]

2

نوشهر_خبرنگار حرف:سید وجیه الله موسوی میرکلایی مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران در نشست خبری بمناسبت هفته منابع طبیعی اذعان ذاشت: کارهای بزرگ در منابع طبیعی بدون کمک و همراهی اصحاب رسانه انجام نمی‌گیرد

موسوی افزود: حفاظت از منابع طبیعی کاری بزرگ است و در این مسیر ما تنها هستیم، در صورتی که این کار وظیفه جمعی بوده و نیازمند مشارکت همه جانبه است.مدیرکل منابع طبیعی نوشهر با اشاره به اینکه طرح جنگلداری به قوت خود باقی‌ست گفت: اما بهره برداری از جنگل تعطیل شده است.موسوی بیان داشت: بیشترین آزادسازی سواحل دریای خزر در غرب مازندران طی سالهای ۹۵ و ۹۶ انجام گرفته و در این راستا، ۴۴۱ هزار و ۸۹۲ مترمربع آزادسازی صورت گرفته که ۱۷۰ هزار و ۹۸۰ مترمربع در نوشهر آزادسازی شد.وی تصریح کرد: ۳۵۵ پلاک تاکنون آزاد شده و بدین شکل فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش های تفریحی و گردشگری بوجود آمده استموسوی ادامه داد: طول اراضی ساحلی ۱۴۴/۶ کیلومتر است و با تعیین تکلیف اراضی حریم ۶۰ متر هرگونه بهره برداری در این حریم تخلف محسوب شده و در صورت دریافت مجوز نیز، باطل خواهد شدوی همچنین افزود: بروز دو بیماری بلایت و آفت شب پره در سال گذشته و جاری نگرانی‌های بسیاری در حوزه جنگل برایمان به وجود آورد که میزان قابل توجهی از جنگل ما را تحت تاثیر قرار داد و تا حدودی توانستیم آن را کنترل کنیم و درصدد ریشه کن کردن این آفت هستیم.مدیرکل منابع طبیعی غرب استان اذعان داشت: اجرایه بنچ مارک و کاداستر در راستای شناسنامه دار کردن مستثنیات و اراضی ملی انجام شده است

موسوی گفت: با توجه به پیش بینی هوای گرم در سال آینده و احتمال خشکسالی، موضوع حریق در جنگل بسیار مورد توجه است و احتمال افزایش وجود دارد، در این راستا از تمامی شهروندان ، بومیان، مسافران تقاضا می شود نسبت به مراقبت از جنگل‌های منطقه همت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه ۹۰ درصد از آتش سوزی های سال گذشته عمدی و دستی و در اثر سهل انگاری ها بوده، توجه بیشتر در این مورد ضروری است.