جریمه برای قاچاقچیان چوب به صرفه است!

حرف‌آنلاین: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران _ساری می گوید که جریمه ای که برای قاچاقچیان چوب در نظر گرفته می شود آنقدر کم است که قاچاق برای آنان به صرفه است!

حرف‌آنلاین: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران _ساری می گوید که جریمه ای که برای قاچاقچیان چوب در نظر گرفته می شود آنقدر کم است که قاچاق برای آنان به صرفه است!