مدیرکل زندان‌های استان مازندران؛

توسعه اشتغال زندانی‌ها اولویت است

مدیرکل زندان‌های استان مازندران توسعه اشتغال در زندان‌ها و ایجاد زمینه اشتغال و اعطای کمک های معیشتی به خانواده‌های زندانیان نیازمند را از اولویت‌های اجتماعی در جهت کاهش رفتار پرخطر در جامعه برشمرد.

حرف آنلاین: علی استادی، مدیرکل زندان‌های استان مازندران به منظور ساماندهی وضعیت معیشتی خانواده زندانیان و ایجاد اشتغال برای آنان و همچنین ایجاد اشتغال برای زندانیان آزادشده با مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دیدار کرد.

وی بیان کرد، یکی از اولویتهای مهم سازمان زندانها رسیدگی به اشتغال زندانیان و وضعیت معیشت خانواده زندانیان است و با توجه به نامگذاری سال با عنوان” تولید دانش بنیان اشتغال آفرین” از سوی مقام معظم رهبری انتظار می رود اشتغال در زندان ها مورد توجه جدی قرار گرفته و خانواده ها هم از این چتر حمایتی بهره مند شوند.

استادی افزود: خانواده های زندانیان در معرض تهدید ناهنجاریهای اجتماعی قرار دارند و در صورت عدم توجه دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی، نمی توان آینده روشنی را برای خانواده های زندانیان نیازمند تصور نمود و تمام دغدغه های ما اینست که خانواده زندانیان از جامعه ترد نشوند و فرزندان آنان از حداقل خدمات اجتماعی بی بهره نمانند.

مدیرکل زندان های استان مازندران رسیدگی به وضعیت خانواده های زندانیان را به عنوان یک الویت اجتماعی مطرح کرد و خواستار همکاری و حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی شد.

“سید رضا هادیان” مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان مازندران از ارائه کمک های معیشتی به خانواده های زندانیان نیازمند خبر داد و گفت: تمام زندانیان نیازمند از حمایت های کمک معیشتی این ستاد بهره مند خواهند شد و این ستاد آمادگی دارد تا در توسعه و ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده و خانواده های زندانیان نیازمند با اداره کل زندان های استان تعامل سازنده و موثر داشته باشد.

همچنین مقرر شد به زودی برگزاری رزمایش بزرگ مومنانه با هدف اعطای بسته های کمک معیشتی به خانواده زندانیان در دستور کار قرار گیرد.

“سعید طالبی” معاون مالی و اداری و”بهزاد حامدی” رئیس اداره خدمات اجتماعی و مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های استان مازندران در این جلسه حضور داشتند.