توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در صنایع و صنوف

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: با توجه به تشکیل شورای مهارت در استان و شهرستان ها مشارکت اعضای شورای مهارت شهرستان با ریاست فرمانداران در سطح استان به منظور توسعه آموزش های مهارتی در صنایع و صنوف یکی از مهمترین برنامه های راهبردی این اداره کل است.اولین جلسه ویدئو کنفرانسی شورای آموزشی […]

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران گفت: با توجه به تشکیل شورای مهارت در استان و شهرستان ها مشارکت اعضای شورای مهارت شهرستان با ریاست فرمانداران در سطح استان به منظور توسعه آموزش های مهارتی در صنایع و صنوف یکی از مهمترین برنامه های راهبردی این اداره کل است.اولین جلسه ویدئو کنفرانسی شورای آموزشی ویژه آموزش در صنایع در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران برگزار شد.ابراهیم درویشی در این جلسه با اشاره به نام گذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: با توجه به تاکید مقام عظمای ولایت و برداشتن موانع تولید و پشتیبانی ها؛ آموزش فنی و حرفه ای مازندران آمادگی کامل دارد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری موانع پیش روی صنایع و صنوف را در زمینه ارایه آموزش های مهارتی بردارد.وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری آموزش‌ها به بخش خصوصی به جهت توسعه واحدهای صنفی اظهار داشت: شعار سال سازمان فنی و حرفه ای در سال ۱۴۰۰  را شعار زایش آموزش فنی و حرفه‌ای و صدور مجوز مراکز جوار کارگاه عنوان کرد.این مقام مسئول تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ استان مازندران متعهد به افتتاح ۷۶ مرکز جوار خواهد بود که بزرگترین رویکرد در نگاه آموزش را تقاضا محوری دانست و گفت: تنها با مشارکت، می توان نیاز واقعی واحدهای تولیدی را تامین نمود. شناسایی و ذائقه واحدهای تولیدی در جهت جذب به آموزش و قرار دادن آن در سبد تولیدی ها می تواند اثرگذار باشد.