سرپرست بهزیستی مازندران خبر داد؛

توانمندسازی ۸۹۶ خانوار مددجو در سال گذشته

حرف آنلاین: سرپرست بهزیستی مازندران گفت: در راستای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان در سال گذشته 896 خانوار توانمند شدند.

فریبا بریمانی طی گفت‌وگویی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار با مشکلات مختلفی مواجه هستند، گفت : آموزش مهمترین گام در راستای توانمند نمودن زنان سرپرست خانوار و بهبود روند زندگی آنان می باشد و سالانه ۴۰ درصد از زنان سرپرست خانوار در دوره های آموزشی مختلف شرکت می‌کنند.

وی افزود : دفتر توانمند سازی خانواده و زنان ضمن تاکید بر حفظ کرامت انسانی زنان و دختران سرپرست خانوار، خود سرپرست و خانواده های نیازمند ، آموزش های لازم را ارائه می دهد و استعدادهای اعضای خانواده را شناسایی و در جهت شکوفایی آنان گام های اساسی برمی دارد.

تشریح برنامه های مختلف توانمندسازی مددجویان

بریمانی با اشاره به توانمندسازی ۸۹۶ خانوار مددجو در سال گذشته، ادامه داد : برنامه های توانمند سازی زنان شامل بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی ، عشایری و شهری ، غربالگری سلامت جسمی زنان ، عضویت زنان در گروههای همیار و خودیار ، شرکت زنان سرپرست خانوار و اعضای آنها در دوره های آموزشی و دریافت تسهیلات اشتغال زایی است.

سرپرست بهزیستی مازندران خاطر نشان کرد: سازمان بهزیستی به عنوان دوستدار و حامی واقعی جامعه هدف با تدارک برنامه های کمکی مدون به یاری مددجویان پرداخته و به باز پیوند آنان با اجتماع کمک موثری می نماید.

این مسئول خاطرنشان کرد: دفتر توانمند‌سازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی متناسب با تغییرات ساختار جمعیتی ، فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در خانواده های تک والد در کشور ، نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت محور، اقدامات سازنده ای داشته است و با رصد کردن پرونده ها به طور مداوم و سطح بندی آنها به تفکیک دهک های درآمدی نسبت به حمایت و تحت پوشش قرار دادن آنان وحمایت‌های مستمر و غیر مستمر اقدام می‌نماید.