مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران خبر داد؛

تعطیلی ۳ واحد صنفی متخلف با حکم تعزیرات

حرف آنلاین: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران گفت: 3 واحد صنفی خبازی به اتهام کم‌فروشی، گرانفروشی، فروش و قاچاق آرد تعطیل شدند.

یداله ملکی افزود: طی بازرسی انجام شده از واحدهای خبازی در شهرستان‌های ساری و بابلسر واحد صنفی متخلف با حکم رئیس شعبه تعزیرات حکومتی تعطیل و پرونده جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا شماره ۱۲۴ در میان گذاشته تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی صورت گیرد.