تصاویر مردم مازندران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

تصاویر راهپیمایی مردم مازندران در شهرها و روستاها در۲۲ بهمن ۱۴۰۱ سالروز پیروزی انقلاب اسلامی