تصاویر اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در قائم شهر

تصاویر نخستین روز از اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در قائم شهر که به میزبانی باشگاه کشتی هوتن در حال برگزاری است. عکاس: مهدی خان زمانی