تشدید نظارت بهداشتی دامپزشکی مازندران

دامپزشکی استان مازندران نظارت بهداشتی را تشدید کرد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ پیرو دستور سید محمود حسینی پور استاندار مازندران در ستاد مدیریت بحران استانداری و مصوبات قرارگاه امنیت غذایی استان و با تاکید دکتر حمزه آقاپور کاظمی سرپرست اداره کل ارائه خدمات دامپزشکی در روزهای تعطیل با توجه به موج ورود مسافران در راستای کنترل و نظارت بهداشتی بر عرضه فرآوردهای خام دامی ادامه دارد.

در این راستا دامپزشکی کلیه شهرستان ها با تشکیل اکیپ نظارت بهداشتی شامل کارشناسان اداره دامپزشکی در مناطق مختلف شهرستان نظارت خود را از مراکز عرضه فرآورده خام دامی در راستای بررسی اجرای دستورالعمل و ضوابط بهداشتی و‌ جهت حفظ امنیت غذایی و بهداشتی عمومی مسافران و آحاد جامعه تشدید دادند و دامپزشکی از حالت تعطیل خارج شد.

شایان ذکر است مسافران و مردم عزیز استان می توانند گزارش ها و شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ با اداره کل دامپزشکی مطرح و پیگیری نمایند.