تخصیص ۵۰ میلیارد برای تملک اراضی

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی از تلاش مجمع نمایندگان استان مازندران برای ایمن سازی جاده های منتهی به این استان خبر داد.سیدعلی ادیانی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از حوادث بیشماری که در جاده های شمالی کشور برای مسافران رخ می دهد،گفت:رسیدگی به این جاده ها باید به عنوان اولویت […]

نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی از تلاش مجمع نمایندگان استان مازندران برای ایمن سازی جاده های منتهی به این استان خبر داد.سیدعلی ادیانی درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از حوادث بیشماری که در جاده های شمالی کشور برای مسافران رخ می دهد،گفت:رسیدگی به این جاده ها باید به عنوان اولویت ملی در دستورکار دولت قرار بگیرد؛زیرا سالانه مسافران بسیاری از این مسیرها عبور می کنند.نماینده مردم قائمشهر،سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به بار ترافیکی بالا در مسیرهای منتهی به شمال کشور باید هرچه سریع تر ایمن سازی این راه ها انجام شود، افزود: اینکه مسیرشمال کشور پرخطرترین مسیر تلقی شده و درصدر اخبار حوادث باشد زیبنده نظام نیست.وی با تاکید براینکه جاده کندوان، هراز و سوادکوه سه مسیر مسئله دار منتهی به مازندران هستند، تصریح کرد: در صورتی که این مسیرها تنها برای ایاب و ذهاب مازنی ها باشد, می توان با کم و کاستی آن مدارا کرد؛اما زمانی که حجم میلیونی مسافران را تحمل می کند باید تدابیر ویژه ای برای ایمن سازی آن در نظر گرفته شود.این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس کارهای بسیاری در خصوص مسیرهای منتهی به این استان انجام داده است، گفت: تاکنون ۵۲ میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تحویل شده، دستور تخصیص ۵۰ میلیارد تومان برای تملک اراضی منتهی به این استان صورت گرفته و همچنین ۱۰۰ میلیارد نیز از اوراق اسناد اسلامی تخصیص داده شده است و درحال حاضر شبانه روز کارگران در جاده سوادکوه مشغول کار بوده تا مشکل را مرتفع کنند.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به نظر می رسد تا شب عید بخش قابل توجهی از این جاده سواد کوه که در دست اقدام است به زیر بار ترافیکی برود.