تخریب ۵۳۰ هکتار از جنگل‌ ها و مراتع کشور در طی ۱۶ سال

مشاور وزیر جهاد کشاورزی، گفت: حدود ۵۳۰ هکتار از بهترین جنگل‌ها و مراتع کشور با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ روزانه از دست رفت.

اسکندر زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی، در خصوص تخریب جنگل‌ ها و مراتع ایران ، اظهار داشت: حدود ۵۳۰ هکتار از بهترین جنگل‌ها و مراتع کشور با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ روزانه از دست رفته است و هیچ جایگزینی نیز برای آنها انجام نگرفت.

زند افزود: براساس بررسی‌های انجام شده از ۵۳۰ هکتار از جنگل‌های شمال، مقدار ۲۷۰ هکتار جنگل و ۲۶۰ هکتار مرتع بوده است.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد، ۲۵ درصد گیاهان و جانوران و نیز ۱۰ درصد حشرات در جهان در حال نابودی هستند، گرچه این وضعیت در ایران وخیم‌تر است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی، یادآور شد: اگر روند تخریب جنگل‌ ها و مراتع همچنان ادامه داشته باشد تا ۱۰ سال آینده شاهد صدمه دیدن زندگی نسل بشر خواهیم بود.

وی گفت: با توجه به ۱۱ اقلیم موجود در دنیا، ایران ۹ اقلیم آن را دارد و به همین دلیل یکی از متنوع‌ترین کشور‌ها از لحظ اقلیمی است و هر چند استان مازندران نیز همچون سایر استان‌ها جز بهترین اقلیم‌ها محسوب می‌شود.

زند تصریح کرد: ۵۰ میلیون گونه، تنوع زیستی در جهان وجود دارد که از این تعداد ۴۳ هزار گونه در ایران وجود دارد و نیمی از گونه‌های گیاهی و ۴۳ درصد از جانداران در ایران شناسایی شدند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه همچنان موضوع تنوع زیستی در کشور مورد استقبال قرار نگرفته است، گفت: تنوع زیست محیطی در آیین نامه‌ها و قوانین باید مورد توجه جدی قرار گیرد.