تب داغ تیترگرایی در مدیران مازندران

برخی مدیران مازندران از انجام کار ها و ماموریت های سازمان به کارشناس مسائل شناخت ظرفیت و پتانسل های مازندران تبدیل شده اند.

به گزارش حرف آنلاین، برخی مدیران مازندران مشغول کارند اما علاوه بر آن هر رسانه ای را که می‌بینی پر است از اخبار مدیرانی که با تیتر های دهن پر کن ظرفیت های استان را برای مخاطبان که شهروندان مازندرانی هستند می شمارند و یا معضلات اجتماعی را که گریبان‌گیر استان شده را با اخطار و هشدار بیان می‌کنند، مانند مازندران از معضل بیکاری رنج می برد تا ماهیگیری در آب‌بندان‌ها یک‌ظرفیت مغفول در گردشگری است و …

مدیران غافل از اینکه اولین چیزی که پس از خواندن این گونه مطالب در ذهن مخاطب خطور می‌کند این است که چرا از این ظرفیت ها استفاده نمی شود؟! اگر این ظرفیت ها در استان وجود دارد- که وجود دارد- چرا و به چه علت این ظرفیت ها فقط باید در رسانه ها دیده شود آن هم در لسان مسئول مستقیم آن؟! چرا در مقام عمل نباید این ظرفیت ها را دید؟

مدیران غافل از اینکه اولین چیزی که پس از خواندن این گونه مطالب در ذهن مخاطب خطور می‌کند این است که این از این ظرفیت ها استفاده نمی شود؟ تا به این ظرفیت ها را باید در رسانه ها ببینیم؟ آن هم در لسان مسئول مستقیم آن!

مدیران مازندران باید بدانند که مخاطب این تیترها و یادداشت و گاها اتمام حجت ها خود آنان هستند و باید کارهای صورت گرفته را به مردم گزارش دهند !

باید این نکته را به این دست از مسئولین متذکر شویم که اگر مشکلات در استان هست یا بوجود آمده مسببش خود شما هستید که وظایف خود را به درستی انجام نداده اید و اگر ظرفیتی رهاشده در استان است باز هم شما مسئول هستید.

به نظر می رسد مدیران مازندران باید هر چه سریعتر از روزمرگی خارج شوند ومسئولیت های خود را به‌درستی انجام دهند تا گره ای از مشکلات مردم این استان باز شود.