دیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران:

مهارت آموزی دانشجویان ضرورت دارد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران گفت :حاصل رشد به تاخیر انداختن حضور جویندگان کار در بازار کار کشور، باعث نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

به گزارش حرف آنلاین؛ سید حسین درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران به مناسبت روز دانشجو به اهمیت مهارت آموزی دانشجویان پرداخت و گفت : تردیدی نیست که یکی از دلایل گسترش بی حد و اندازه دانشگاه های کشور در سالهای اخیر، موجب به تاخیر انداختن حضور جویندگان کار در بازار کار کشور است و حاصل این همه رشد، باعث نرخ بیکاری بیش از ۵۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

وی ادامه داد : هم اکنون ۷۰ ‌درصد از مهارت جویان کشور که به مراکز فنی و حرفه ای مراجعه می‌کنند، فارغ التحصیل دانشگاهی هستند؛ به عبارتی این میزان مراجعه کننده نشان می‌دهد فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی با آموزشی کوتاه مدت می توانند به کار مشغول شوند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران در خصوص مهارت آموزی دانشجویان در سال جاری گفت : تا کنون ۲۳ مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه های استان ایجاد شده است و از ابتدای سالجاری ۴۷۳ دانشجو، ۵۲ حرفه آموزشی را در ۸۷ دوره مهارتی طی کرده اند.

سید حسین درویشی در پایان ذکر کرد : در صورتی که ساختار اقتصادی کشور مناسب جذب نیروی کار باشد، چه بسا جوانان ترجیح می دهند به جای هزینه‌های گزاف دانشگاه از طریق دوره‌های کوتاه مدت جذب بازار کار شوند و از این رو آموزش فنی و حرفه ای از ارکان مهم و اساسی برای ورود افراد به بازار کار و دستیابی به شغل های پایدار و باثبات محسوب می شود.