بسته خبری پلیس مازندران| ۵ کشته و مجروح در تصادف کامیونت با نیسان