برگزاری همایش راهبردهای مصرف آب در بخش کشاورزی مازندران

مدیرکل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری از برگزاری همایش راهبردهای مصرف آب در بخش کشاورزی با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله استانداری در مازندران برگزار خبر داد. ‎ احمد توکلی، با اشاره به برگزاری همایش راهبردی مصرف آب در بخش کشاورزی، افزود: همایش اول و دوم در این زمینه سال‌های قبل […]

مدیرکل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری از برگزاری همایش راهبردهای مصرف آب در بخش کشاورزی با همکاری دستگاه‌های مختلف ازجمله استانداری در مازندران برگزار خبر داد. ‎

احمد توکلی، با اشاره به برگزاری همایش راهبردی مصرف آب در بخش کشاورزی، افزود: همایش اول و دوم در این زمینه سال‌های قبل در استان برگزارشده و امسال مصرف آب در همایش موردبررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: تغییرات اقلیمی سبب می‌شود تا آمادگی لازم برای مقابله با خطرات ناشی از تغییر اقلیم داشته باشیم و برای حفاظت از منابع آبی و خاکی و حفظ اراضی کشاورزی، زارعی و باغی برنامه‌ریزی داشته باشیم.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مازندران یادآور شد: در زمینه مصرف آب و تأمین آب با مسائلی مواجه هستیم ازاین‌رو مباحث ساخت سد، آب‌بندان ها، نحوه مدیریت و هدایت روان آب‌ها در همایش موردتوجه قرار می‌گیرد.توکلی با اظهار اینکه راهبردهای مصرف آب در بخش کشاورزی محور همایش خواهد بود، گفت: استفاده از آب مجازی، الگوی کاشت محصولات ازجمله مسائلی است که در همایش موردتوجه قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل و ترافیک استانداری مازندران ادامه داد: در این همایش مروجان کشاورزی و سمن‌های مردم‌نهاد شرکت دارند و خروجی آن برای مردم بیان می‌شود.وی درباره زمان برپایی همایش گفت: در جلسات آتی دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌شود.