برگزاری دومین جلسه شورای مهارت مازندران در سال ۱۴۰۱

دومین جلسه شورای مهارت استان مازندران در سال جاری برگزار شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ سید حسین درویشی دبیر شورای مهارت مازندران ضمن تشریح وضعیت آموزشی در بخش های محیط کار واقعی ، مراکز کارآموزی جوار و بین کارگاهی گفت : مهمترین نارسایی های آموزشی در محیط کار واقعی ؛ عدم اهتمام دستگاه های عضو شورای مهارت برای معرفی کارآموزان ، عدم تمایل بنگاه های اقتصادی بدلیل مسائل مشغله ای ، عدم پیش بینی حمایت های مالی از طرف دولت و فقدان ضوابط و آیین نامه های اجرایی در بخش حقوق و دستمزد برشمرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران اظهار داشت : در بخش شناسایی نیروی کار فاقد مهارت و نیاز واحدهای شغلی، حلقه مفقوده مراکز کاریابی می باشند که این واحدها از یک سو بدلیل حضور در خط مقدم ثبت نام از بیکاران قابلیت تشخیص افراد دارای توانمندی و یا فاقد مهارت را داشته و از سوی دیگر امکان شناسایی نیازهای شغلی صنایع و صنوف نیز دارند از همین رو می توانند به کمک ارگان های مرتبط با این گروهها اعم از آموزش فنی و حرفه ای آمده تا نیروی کار ماهر مورد نیاز جامعه تامین گردد

در ادامه این جلسه بخشی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران بیان داشت : استاندار مازندران تاکید فراوانی به تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد شغل دارد ، لذا لازم است ضمن شناسایی بیکاران از طریق دستگاهها و دفاتر کاریابی به ایجاد مهارت ایشان در آموزش فنی و حرفه ای بپردازیم که این مهم حتما باید از طریق فرمانداران که روسای شورای مهارت شهرهای استان نیز می باشند با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری و اجرا شود .

در این جلسه مهاجر رئیس اطاق بازرگانی استان مازندران ضمن با اهمیت دانستن آموزش فنی و حرفه ای برای تامین نیروی کار ماهر مورد نیاز صنایع استان بیان داشت : حقیقت این است که امر مهارت آموزی در وضعیت فعلی جامعه امر مقدسی است لذا باید نیاز نیروی ماهر خود را به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اعلام تا رویکرد آموزش های این سازمان با نیاز واقعی ما همخوانی بیشتری پیدا کند و برای تامین نیروی کار ماهر ، اتاق بازرگانی استان مازندران بعنوان یه همکار در کنار آموزش فنی و حرفه ای مازندران تمام قد ایستاده است .

لازم به ذکر است؛ دومین جلسه شورای مهارت استان در سال جاری با هدف آسیب شناسی طرح مهارت آموزی در محیط کارواقعی ، قرارگاه مهارت، مراکز کاراموزی جوار و بین کارگاهی و تبادل نظر در خصوص ارایه راهکارهای ارتقای طرح و رفع موانع اجرایی با حضور بخشی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران ، درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان و مدیران استانی عضو این شورا برگزار شد.