برنامه‌ریزی جذب 20 میلیون گردشگر در استان‌های ساحلی

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : در برنامه ششم برای جذب 20 میلیون گردشگر در استان های ساحلی کشور برنامه ریزی شد.پروین فرشچی افزود : بیشترین گردشگران ساحلی در برنامه ششم توسعه برای استان های شمالی کشور به خصوص مازندران پیش بینی شده است.وی اضافه کرد : پیش بینی می […]

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت : در برنامه ششم برای جذب 20 میلیون گردشگر در استان های ساحلی کشور برنامه ریزی شد.پروین فرشچی افزود : بیشترین گردشگران ساحلی در برنامه ششم توسعه برای استان های شمالی کشور به خصوص مازندران پیش بینی شده است.وی اضافه کرد : پیش بینی می شود حداقل سالانه 3 میلیون گردشگر در حوزه دریایی به این استان ها سفر کنند و بتوانند از لحاظ اقتصادی باعث توسعه این استان ها شوند.معاون سازمان محیط زیست کشورگفت که ما برای جذب این تعداد گردشگر نیاز به بستر سازی و خدمات پشتیبانی در این استان ها داریم که اعتبار مورد نیاز برای ایجاد این زیرساخت ها نیز در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.فرشچی افزود : استان های ساحلی کشور قابلیت های زیادی برای جذب گردشگر دریایی دارند و تاکنون در این حوزه فعالیت چندانی صورت نگرفته است. به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد : هم اکنون یک درصد اشتغال و یک درصد تولید کشور مربوط به حوزه گردشگری دریایی است که این میزان با توجه به قابلیت های موجود در این حوزه ناچیز است.معاون سازمان محیط زیست با اشاره به نگاه ویژه برنامه ششم به استان های شمالی کشور اظهارداشت که 70 درصد از طرح های توسعه ای پیش بینی در برنامه ششم در استان های ساحلی کشور عملیاتی می شود.فرشچی با تاکید بر پرهیز از شتاب زدگی در توسعه گفت که باید در مباحث توسعه ای به محیط زیست نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.وی اضافه کرد : در شرایط فعلی تعامل خوبی بین دستگاه ها و محیط زیست وجود دارد و طرح های توسعه ای کشور باید متناسب با رعایت محیط زیست اجرایی شود.