جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران؛

برنامه‌های متنوعی به مناسبت روز مازندران ۱۴ آبان ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: برنامه های متنوعی در ۲۲ شهرستان در طول یک هفته به مناسبت روز مازندران اجرا خواهد شد.

حسین جوادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به برنامه های متنوع روز مازندران ۱۴ آبان ۱۴۰۱ در جلسه هماهنگی بزرگداشت این روز در استانداری مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: روز مازندران برای اولین به دستور ریاست محترم جمهور در تقویم رسمی کشور قرار گرفت، این هفته به عنوان هفته فرهنگی روز مازندران است و تمامی قابلیت‌ها باید در این روز نشان داده شود و تمامی دستگاه‌ها باید در این حوزه اقدام کنند.

جوادی افزود: از تمامی دستگاه‌های مرتبط می‌خواهیم تا در چند روز باقی‌ مانده به روز ملی مازندران، برنامه‌های خود را جمع‌بندی و ارائه دهند و برنامه‌های خود را ارسال کنند.

وی تصریح کرد: تقویمی طراحی شد از اولین روز تا آخرین روز هفته مازندران با ملاحظاتی که وجود داشت شهر به شهر تمامی نکات ذکر شده است که در طی چند روز آینده به دستگاه‌ها ارائه می‌شود تا با این برنامه در هفته مازندران به اجرای برنامه بپردازند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، یادآور شد: تمامی شهرستان‌های استان مازندران باید همایش روز مازندران را برگزار کنند که برنامه‌های آنها ارائه شده است و جدولی کامل از اجرای برنامه با ۳۲ شهرستان در طول هفته مازندران به اجرای برنامه می‌پردازند.

این مسئول تصریح کرد: باید بخش مردمی برگزار کننده همایش روز مازندران را در اولویت قرار دهیم.