برخورداری اعضای نظام كاردانی ساختمان مازندران از تسهیلات کم‌بهره

حرف آنلاین: رئیس سازمان نظام كاردانی ساختمان مازندران گفت: در جهت صیانت از حقوق اعضای این سازمان و تسهیل در امر خدمات مهندسی پرداخت تسهيلات كم بهره تا سقف یک ميليارد ريال به هر یک از اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

عباس اکبرزاده طی گفت‌وگویی تصریح کرد: سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران به‌عنوان دستگاه خدمات‌رسان مهندسی در داخل و خارج از روستا و خارج از حریم شهرها نقش به سزایی را در صدور پروانه ساختمانی دارد.

وی افزود: سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مازندران دارای ۵هزار عضو کاردان است که در حوزه روستا مشغول به فعالیت هستند.

اکبرزاده با بیان اینکه پرداخت تسهيلات كم بهره تا سقف یک ميليارد ريال به هر یک از اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد، گفت: ساخت و ساز در روستا عاملی برای ایجاد اشتغال و آبادانی روستاهاست.

رئیس سازمان نظام كاردانی ساختمان مازندران عنوان کرد: برای ساخت‌و‌ساز در حوزه روستا، نیاز است تا مالک یا سازنده با مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و پس از مراحل اداری و استعلامات از دستگاه‌های مربوط بعد از صدور پروانه ساختمانی اقدام کند.

این مسئول از انعقاد قراردادی با بانک ملی در راستای سیاست‌گذاری دولت سیزدهم مبنی بر ایجاد اشتغال در روستاها و جلوگیری از مهاجرت جمعیت به شهرها خبز داد و اذعان داشت: این کار با هدف اجرای صحیح و اصولی ساخت و ساز و در جهت حمایت از حقوق عامه مردم انجام شد.