باقرزاده رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران شد

علی اصغر باقرزاده به عنوان رئیس جدید مجمع نمایندگان مازندران انتخاب شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ در جلسه ویژه صبح امروز مجمع نمایندگان مازندران پس از بحث و بررسی در مورد مسائل مختلف استان با توجه به پایان مدت ۴ماهه ریاست دکتر بابایی به عنوان رئیس مجمع، دکتر علی اصغر باقرزاده نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس یازدهم با رای اکثریت اعضای مجمع به عنوان رئیس جدید این مجمع در ۴ ماه آینده برگزیده شد.

مجمع نمایندگان مازندران ۱۲ عضو دارد که بر اساس آئین نامه داخلی آن هر ۴ماه یک نفر از اعضای مربوطه به عنوان رئیس انتخاب می شود.