بازدید شهردار قائم شهر از پایگاه‌های اورژانس این شهرستان

حرف آنلاین: کاظم علیپور شهردار قائم شهر به همراه مهندس جعفر احمدی گرجی رئیس و مفید اسماعیلی سراجی عضو شورای اسلامی شهر به مناسبت روز اورژانس و فوریت های پزشکی از پایگاه های اورژانس سطح شهر بازدید کردند.

همزمان با روز اورژانس و فوریت های پزشکی ، مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر به همراه مهندس جعفر احمدی گرجی رئیس و دکتر مفید اسماعیلی سراجی عضو شورای اسلامی شهر از پایگاه‌های اورژانس سطح شهر بازدید ‌کردند و ضمن تقدیر و تشکر و عرض خسته نباشید به پرنسل زحمتکش اورژانس ، آمادگی خود را جهت در اختیار قراردادن مکان هایی برای استقرار پایگاه های جدید اورژانس اعلام کردند.

در این بازدید محمودی رئیس پایگاه اورژانس قائم شهر ، ضمن خیر مقدم، بیان داشته اند این امر برای اولین بار توسط شهردار و رئیس و اعضای شورای شهر در چند سال گذشته صورت پذیرفته و ابراز امیدواری کردند که با همکاری و تعامل مستمر ، شاهد خدمات دهی بهتری به شهروندان خواهیم بود.