بازدید دکتر کوروش موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایستگاه ۲۳۰ کیلو ولت شهرستان قائمشهر

حرف آنلاین : دکتر کوروش موسوی تاکامی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان از ایستگاه  ۲۳۰ کیلوولت شهرستان قائمشهر بازدید بعمل آورد.

کوروش موسوی تاکامی در این بازدیدبا اشاره به کیفیت پایین مقره های مانه بیان داشت برای چندمین بار، از هم پاشیدگی این مقره ها در زیر بار، سبب آسیب به تجهیزات پست و قطع خطوط می شود و با بیان اینکه مقره های مانه تولید سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ بیشترین فروپاشی را داشته و منجر به بروز خسارت، به تجهیزات ایستگاه های حوزه برق منطقه ای مازندران وگلستان خواستار ایجاد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از این حوادث شد.

مقره چیست؟

واژه ی مَقَرّه در مقره ی سیلیکونی یا همان گیره ی چینی یک مدل عایق الکتریکی است که به منظور اتصال کابل برق به برج های انتقال برق استفاده می شود.

عایق الکتریکی ( مقره در مقره ی سیلیکونی ) یا به اصطلاح نارسانا، به ماده‌ای گفته می شود که در میدان های الکتریکی پاسخی نمی دهد و در مقابل جریان بار الکتریکی کاملا از خود مقاومت نشان می دهد.البته باید ذکر کرد که در عمل، عایق کامل وجود خارجی ندارد، پس مواد دی‌الکتریکی که ثابت دی‌الکتریک بالا دارند را عایق الکتریکی می‌نامیم.در موادی با ثابت دی‌الکتریک بالا، الکترون‌های والانس شدیدا به اتم‌های متشکله وابسته‌ هستند.این مواد در اکثر تجهیزات الکتریکی مثل عایق ‌ها و یا عایق ‌بندی استفاده می شوند.از عایق های الکتریکی هم برای ساپورت رسانای الکتریکی و هم به منظور جداسازی آن ها بهره برده می شود، این کار بدون این که جریان الکتریکی از داخل آن ها عبور کند صورت می پذیرد.